Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.

Raport bieżący nr 40/2018

Zarząd FON SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 15:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu