Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2018r.

Raport bieżący nr 44/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19.11.2018r;

Akcjonariusz: Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie _Estonia_
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 23.123.763
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 23.123.763
Udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ w dniu 19.11.2018r. [%]: 100
Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce [%]: 33,03

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu