Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A.

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A., która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia –Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rzędu co najmniej 100 mln zł.

 

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2012r. wraz ze spółką ATLANTIS S.A. w Płocku, jako założyciele, dokonały zawiązania nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda.

Emitent w kapitale zakładowym spółki AF ESTRY S.A. objął 490 akcji na okaziciela serii A, które to akcje stanowią 49% udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. i uprawniają do oddania 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A., co stanowi 49% udziału w ogólnej liczbie głosów AF ESTRY S.A.

Prezesem Zarządu Spółki AF ESTRY S.A z siedzibą w Płocku została Pani Anna Kajkowska będąca jednocześnie prezesem Atlantis S.A., Atlantis Energy S.A. w Płocku, MILA4 Sp. z o.o. w Płocku oraz zasiadająca w Radzie Nadzorczej RESBUD S.A. w Rzeszowie.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków: Pana Damiana Patrowicza, Pani Małgorzaty Patrowicz oraz Pana Jacka Koralewskiego.

Obszarem działalności AF ESTRY S.A. będzie dostarczanie komponentów do produkcji estrów.

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A., która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia –Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rzędu co najmniej 100 mln zł.