Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na wniosek Emitenta

Raport bieżący nr 49/2018

Zarząd FON SE w nawiązaniu do raportu nr 48/2018 z dnia 30.11.2018r. informuje, że w dniu 03.12.2018r. powziął wiedzę, Iż na wniosek Emitenta, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął w dniu 30.11.2018r. Uchwałę nr 1205/2018 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami FON SE w okresie od dnia 3 grudnia 2018r. do dnia 7 grudnia 2018r. _włącznie_.

Pełną treść otrzymanej Uchwały Emitent prezentuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu