Uzyskanie licencji na obrót kryptowalutami (Obtaining licences for virtual currency services)

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, numer rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 18.03.2019 r. Spółka uzyskała licencje na prowadzenie działalności finansowej, w tym na świadczenie usług obrotu kryptowalutami w stosunku do walut uznanych za legalne środki płatnicze. Licencje zostały wydane przez estońską Jednostkę Analityki Finansowej i są zarejestrowane pod numerami: FRK000677 oraz FVR000776.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki rozważa rozpoczęcie działalności w zakresie objętym licencjami.The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617916, hereby informs that on March 18th, 2019 the Company has obtained licences for carrying on financial activities, including providing services related to trading of virtual currency which are considered to be legal tenders. The licences were issued by Estonian Financial Intelligence Unit and are registered under the following numbers: FRK000677 and FVR000776.
Therefore, the Management Board of the Company considers the start up of activities in aforementioned, licensed field.

Podstawa prawna
Inne uregulowania.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu