Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 28.03.2019r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 28 March 2019)

Raport bieżący nr 6/2019

Dnia 28 marca 2019 roku r. o godzinie 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Narva mnt 5, 10117 Tallin, Estonia.

Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, posiadający 22.500.000 akcji, stanowiących 32,14% udziału w kapitale zakładowym, w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego. W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło się odbyć niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE registered in the Estonian Commercial Register under number: 14617916, headquartered at Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia was held on March 28, 2019, at 10:00 in Płock, Padlewskiego Street 18C, 09-402, Poland.

There was only one Shareholder Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, holding 22.500.000 shares, representing 32.14% of the share capital of FON SE therefore the resolutions included in the agenda could not be adopted because the minimum quorum amounts to 50% of the share capital. Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

Podstawa prawna
Inne uregulowania.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu