Informacja dla Akcjonariuszy (Information for Shareholders)

Raport bieżący nr 12/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia, kod rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 11.04.2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie rozwiązania Komitetu Audytu Spółki oraz odwołania jego członków z dniem 11.04.2019r.The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, Estonia, registry code: 14617916 hereby informs that on April 11, 2019 the Supervisory Board of the Company adopted resolutions regarding dissolution of the Audit Committee of the Company and recalling all of its members as of 11.04.2019.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu