Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the MAR.

Raport bieżący nr 18/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia informuje, że do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Pełną treść otrzymanego powiadomia, Spółka prezentuje w załączniku do niniejszego raportu.

The Management Board of FON SE headquatered in Tallinn, Estonia hereby informs that, the Company received the notification of transactions concluded by a person closely related pursuant to Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation _the MAR_.
The full text of the notification is enclosed to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu