Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (Change of the ownership of the Issuer’s shares.)

Raport bieżący nr 19/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w wykonaniu obowiązku określonego w § 185 Estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych do Spółki wpłynęły zawiadomienia z dnia 02.05.2019r. spółki Patro Invest OÜ w sprawie bezpośredniej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta oraz Pana Damiana Patrowicz w sprawie pośredniej zmiany stanu posiadania akcji FON SE.
Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu.

The Management Board of FON SE hereby informs that pursuant to the obligation set out in § 185 of the Estonian Securities Market Act, on 02/05/2019 the Company received a notification of Patro Invest OÜ regarding direct change in ownership of the Issuer’s shares and a notification of Mr Damian Patrowicz regarding indirect change in ownership of shares of FON SE.
The full texts of received notifications are enclosed to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu