Komunikat KDPW dotyczący operacji scalenia akcji Spółki. The information from KDPW regarding resplit operation

Raport bieżący nr 25/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 27.05.2019r. informuje, że w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki, Emitent w dniu 29.05.2019r. powziął wiedzę o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie komunikatu ONPZ/2019/036 dotyczącego kalendarium oraz informacji związanych z realizacją operacji scalenia akcji.

Emitent informuje, że komunikat ONPZ/2019/036 z dnia 28.05.2019r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, jest dostępny na stronie internetowej KDPW pod adresem:
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/ONP/2019/2019-5-28_ONPZ2019036 – FON AKTSIA – reverse split.pdf

The Management Board of FON SE based in Tallinn in reference to the current report No. 24/2019 of 27/05/2019 informs that accordance to the beginning of the resplit operation on the Company’s shares, the Issuer learned about the issue by the National Depository for Securities in Warsaw on 29/05/2019 the information No. ONPZ/2019/036 regarding the schedule and details related to the implementation of resplit operation.

The Issuer informs that the information No. ONPZ/2019/036 of 28/05/2019 issued by the National Depository for Securities in Warsaw is now available on the website of the National Depository for Securities at the following address: http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/ONP/2019/2019-5-28_ONPZ2019036 – FON AKTSIA – reverse split.pdf

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu