Komunikat Zarządu GPW dotyczący scalenia akcji spółki oraz zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Listy Alertów. Announcement of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange regarding resplit of the Company’s shares and cessation of classification of the Company’s shares to the Alert List

Raport bieżący nr 26/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynął komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30.05.2019r. dotyczący operacji scalenia akcji spółki oraz zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do segmentu Lista Alertów począwszy od dnia 31.05.2019r. Pełną treść otrzymanego komunikatu zawiera załącznik do niniejszego raportu.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn informs that the Company received today the announcement of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange of 30/05/2019 regarding resplit procedure of the Company’s shares and cessation of classification of the Company’s shares to the Alert List since 31/05/2019. The full text of received announcement is enclosed to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu