Informacja o zmianie siedziby Emitenta. Information regarding change of the Issuer’s seat.

Raport bieżący nr 27/2019

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 05.06.2019 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany adresu Emitenta.
Wobec powyższego Emitent informuje, że adres siedziby Spółki to: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.
Adres strony internetowej i e-mail pozostają bez zmian: http://fon-sa.pl/ , biuro@fon-sa.pl
Wobec powyższego Emitent również informuje, że adres do doręczeń Spółki to adres siedziby tj. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn informs that on 05/06/2019 the commercial register relevant for the law of Estonia _Ariregister_ has registered change of the Issuer’s address.
Therefore, the Issuer informs that the new address of the Company’s seat is: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.
The Company’s website and e-mail address remain unchanged: http://fon-sa.pl/ , biuro@fon-sa.pl
Consequently, the Issuer informs also that address for services of the Company is the same as its seat address, i.e. Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu