Uchwała KDPW – rejestracja PDA akcji serii M

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.08.2012r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie 1.750.000 praw do akcji serii M. Uchwała w sprawie rejestracji praw do akcji serii M podjęta została pod warunkiem dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 631/2012 Zarządu KDPW z dnia 27.08.2012r.

Załączniki: