Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities S.A. on the conditional registration of shares.

Raport bieżący nr 42/2019

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.12.2019 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 1133/2019 z dnia 13.12.2019 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.187.375 akcji zwykłych imiennych Spółki FON SE pod kodem ISIN EE3100145939.

Pełną treść przedmiotowego Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zawiera załącznik do niniejszego raportu.

The Management Board of FON SE with headquarters in Płock informs that on 13/12/2019 it became aware of the issue of a Statement by the National Depository of Securities S.A. No. 1133/2019 of 13/12/2019 regarding the conditional registration of up to 1.187.375 ordinary registered shares of the FON SE Company under the ISIN code EE3100145939.

The full text of the Statement issued by the National Depository for Securities is included in the attachment to this report.

Załączniki:

 

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu