KDPW: Rejestracja pw spółki FON SA

Rejestracja pw spółki FON SA

KDPW S.A. informuje, iż 6 września br. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent ………………………………………………:

FON S.A.

Kod ISIN …………………………………………….:

PLCASPL00167

Liczba rejestrowanych papierów wartościowych .:

1.750.000 PDA

Uchwała Zarządu KDPW S.A. ……………………..:

Nr 631/12 z dnia 27.08.2012 r.