Uchwała GPW SA oraz Komunikat KDPW w sprawie PDA akcji serii M.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 04.09.2012 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 874/2012 z dnia 04.09.2012 r. w sprawie wprowadzenia z dniem 06.09.2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M pod warunkiem dokonania ich rejestracji przez KDPW w dniu 06.09.2012 r. i oznaczenia ich kodem PLCASPL00167.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 05.09.2012 r. Dział Operacyjny KDPW wydał komunikat o tym, że w dniu 6.09.2012 r. w KDPW zostanie zarejestrowanych 1.750.000 PDA akcji serii M pod kodem PLCASPL00167.

Wobec powyższego Emitent informuje, że że w dniu 06.09.2012 r. do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych do obrotu zostanie 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) Praw do akcji serii M pod nazwą „FON – PDA” i oznaczonych „FONA”.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały nr 847/2012 Zarządu GPW SA z dnia 4.09.2012 r. oraz treść komunikatu KDPW nr 1890/2012 z dnia 5.09.2012 r.

Załączniki: