Cofnięcie licencji na obrót kryptowalutami. Withdrawal of the licenses for virtual currency services

Raport bieżący nr 14/2020

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, numer rejestrowy: 14617916, niniejszym informuje, iż w dniu 25.03.2020 r. Spółka pozyskała informację o cofnięciu licencji _FRK000677 oraz FVR000776_ na świadczenie usług obrotu kryptowalutami w stosunku do walut uznanych za legalne środki płatnicze z powodu braku podjęcia działalności w tym obszarze.

Emitent o uzyskaniu licencji informował raportem bieżącym nr 5/2019 w dniu 18.03.2019 roku.


The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn, registration number: 14617916, hereby informs that on 25/03/2020 the Company received information on the withdrawal of the licenses _FRK000677 and FVR000776_ for the provision of cryptocurrency trading services in relation to currencies considered legal means payment due to the lack of activity in this area.

The issuer informed about obtaining the license in current report No. 5/2019 on 18/03/2019.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu