Przedterminowa spłata części pożyczki pieniężnej przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of a part of the loan cash by the Borrower).

Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinie pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14617916 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Pożyczkobiorca Elkop SE z siedzibą w Płocku _KRS nr 0000782225_ dokonał przedterminowej spłaty części przejętej w dniu 27 czerwca 2019 roku pożyczki zaciągniętej przez FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. wobec FON SE. Spłacona kwota w dniu 16.06.2020 roku wyniosła 9 170 000,00 zł _dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych_.

Saldo zadłużenia z tytułu opisanej pożyczki na dzień przejęcia pożyczki przez Elkop SE tj, na dzień 27 czerwca 2019 roku wynosiło 19.994.231,10 zł _słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy_. Umowa pożyczki z dnia 24 kwietnia 2018r. została zawarta na okres do dnia 24 kwietnia 2021r.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, entered into Estonian commercial register Ariregister under number 14617916, with regard to the current report no 15/2018 of April 24, 2018 and the current report no 30/2019 of June 27, 2019 informs that the Borrower Elkop SE headquartered in Płock _KRS number 0000782225_ made today an early repayment of a part of the loan borrowed by FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o. from FON SE. The amount repaid on 16/06/2020 is PLN 9.170.000,00 _nine million one hundred seventy thousand zlotys_.

The debt balance due to described loan as at the date of its takeover, i.e. June 27, 2019 was PLN 19.994.231,10 _nineteen million nine hundred ninety four thousand two hundred thirty one zlotys ten groszy_. The Loan Agreement of 24/04/2018 was concluded for the period till 24/04/2021.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu