Oddalenie pozwu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2011 z dnia 8 lutego 2012 roku oraz do raportu bieżącego 4/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 listopada 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy oddalił w całości pozew Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych reprezentującego 35 inwestorów indywidualnych domagających się od Emitenta odszkodowania w łącznej wysokości 3.965.636,32 złotych.

Ponadto Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Emitenta zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z argumentami pełnomocników procesowych Emitenta, tj. mec. Tomasza Łuczyńskiego, mec. Rafała Łukowskiego i mec. Wojcecha Kałasy z warszawskiej kancelarii prawniczej Łuczyński i Wspólnicy Sp.k., iż Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ogóle nie miało tzw. legitymacji procesowej czynnej do występowania z tego typu pozwem jako powód działający w imieniu i na rzecz 35 inwestorów indywidualnych.

Związane jest to z tym, iż akcjonariuszy Emitenta nie można uznać za konsumentów, co próbowało wykazać Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, aby móc reprezentować tych inwestorów w przedmiotowej sprawie jako organizacja społeczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nie dowiodło również faktu statutowego nieprowadzenia działalności gospodarczej.