Uchwały GPW SA w sprawie dopuszczenia akcji serii M do obrotu na rynku głównym GPW

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.11.2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 1206/2012 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz uchwałę nr 1207/1012 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 1206/2012 Zarząd GPW S.A. postanowił wyznaczyć dzień 30.11.2012 r. jako ostatni dzień notowania 1.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M, natomiast na mocy uchwały 1207/2012 zarząd GPW S.A. postanowił z dniem 03.12.2012 r. dopuścić 1.750.000 akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku głównym GPW S.A. pod warunkiem zarejestrowania tych akcji przez KDPW S.A. w dniu 03.12.2012r. i oznaczenia ich kodem PLCASPL00019.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwał Zarządu GPW S.A. nr 1206/2012 oraz 1207/2012 z dnia 28.11.2012 r.

Załączniki: