Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.

Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 23.01.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 15.10.2020 r. _czwartek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020 to 30 października 2020 roku _piątek_.

The Management Board of FON SE with headquarters in Tallinn, with reference to the content of current report no. 6/2020 of 23/01/2020 informs that it changes the publication date of the separate periodic report for the year of the financial year 2019-2020, the publication of which was scheduled on 15/10/2020 _Thursday_. The new publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020 will be on 30/10/2020 _Friday_.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu