Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2012 z dnia 22.11.2012 r. oraz raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 29.11.2012 r. informuje, że w dniu 30.11.2012 r. Dział Operacyjny KDPW S.A. wydał komunikat zgodnie z którego treścią w dniu 03.12.2012 r. w Depozycie zarejestrowanych zostanie 1.750.000 akcji serii M Emitenta i zostaną one oznaczone kodem PLCASPL00019.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że spełniony zostanie warunek dopuszczenia i wprowadzenia 1.750.000 akcji serii M do obrotu na rynku głównym GPW S.A. w Warszawie.

Pełna treść komunikatu Działu operacyjnego KDPW S.A. w Warszawie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: