Rejestracja konwersji 1 425 000 akcji Spółki FON SE. Registration of conversion of 1 425 000 shares of FON SE

Raport bieżący nr 30/2020

Zarząd FON SE informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rejestracji konwersji 1 425 000 akcji z serii B na akcje serii A w depozycie macierzystym Spółki NASDAQ CSD.

Na dzień publikacji raportu bieżącego Spółka posiada 52 500 000 akcji:

– 44 174 250 akcji serii A uprawiających do 100% dywidendy,
– 8 325 750 akcji serii B uprawniających do 50% dywidendy.
The Management Board of FON SE announces that today it has received information about the registration of the conversion of 1 425 000 series B shares to series A shares in the home deposit of NASDAQ CSD.

As at the date of publication of the current report, the Company holds 52 500 000 shares:

– 44 174 250 series A shares entitling to 100% dividend,
– 8 325 750 series B shares entitling to 50% of the dividend.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu