Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu wykaz informacji dotyczących Spółki, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy o Ofercie, które zostały podane do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Zarząd FON S.A. informuje, że wszystkie wskazane w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fon-sa.pl, jak również w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Załącznik: