Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities S.A. on the conditional registration of shares.

Raport bieżący nr 33/2020

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 7.12.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 1303/2020 z dnia 7.12.2020 roku w sprawie warunkowej rejestracji do 1.425.000 akcji zwykłych imiennych Spółki FON SE pod kodem ISIN EE3100005166.

Pełną treść przedmiotowego Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zawiera załącznik do niniejszego raportu.

The Management Board of FON SE with headquarters in Płock informs that on 7/12/2020 it became aware of the issue of a Statement by the National Depository of Securities S.A. No. 1303/2020 of 7/12/2020 regarding the conditional registration of up to 1.425.000 ordinary registered shares of the FON SE Company under the ISIN code EE3100005166.

The full text of the Statement issued by the National Depository for Securities is included in the attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu