Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 12.01.2021 r. Correction of the current report of 12/01/2021

Raport bieżący nr 2/2021

Zarząd FON SE niniejszym informuje, że RB 36/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 1/2021. Treść raportu nie uległa zmianie.

The Management Board of FON SE hereby informs that current report number of 36/2021 of 12 January 2021, as a result of an obvious typing mistake has an incorrect number. The report should have the number of 1/2021. The content of the report has not changed.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu