Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021

Raport bieżący nr 3/2021

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 31.10.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021 to 08.02.2021 roku _poniedziałek_.

The Management Board of Atlantis SE with its registered office in Tallinn, with reference to the content of the current report no. 29/2020 of 31/10/2020 informs that it changes the date of publication of the half-yearly financial report for the financial year 2020-2021, the publication of which was scheduled for 22.02.2021 _Monday_. The new date for the publication of the half-yearly financial report for the financial year 2020-2021 is February 8, 2021 Monday.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu