Sprostowanie informacji w sprawie protokołu z walnego zgromadzenia z dnia 12.01.2021. Correction of information on the protocol of AGM of 12/01/2021

Raport bieżący nr 4/2021

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, iż w protokole z dnia 12.01.2021 podano błędną liczbę akcji uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wysokości 8 325 750 sztuk zamiast 9 750 750.

W załączeniu skorygowany protokół z ZWZA Spółki FON SE.The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that the protocol of AGM of January 12, 2021 contained an incorrect number of shares participating in the Ordinary General Meeting of Shareholders in the amount of 8 325 750 instead of 9 750 750.

The corrected minutes of the AGM of FON SE are attached.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu