Podział akcji (split 1:5) – zwołanie NWZA Spółki FON SE – korekta godziny odbycia NWZA. Split of shares (split 1: 5) – convening the EGM of FON SE – correction of the time of the EGM

Raport bieżący nr 7/2021

Zarząd Spółki FON SE w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 opublikowanego w dniu 16.02.2021 informuje o omyłce pisarskiej dotyczącej godziny odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE podczas którego procedowana będzie uchwała podziału akcji _split_ w stosunku 1:5. Poprawna godzina odbycia NWZA FON SE w dniu 10.03.2021 to 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, a nie jak błędnie podano 12:00.
The Management Board of FON SE, in reference to the current report No. 6/2021 published on February 16, 2021, informs about an error regarding the time of holding this Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE, during which a resolution to split shares _split_ in the ratio 1: 5 will be processed. The correct time for the EGM of FON SE on 10/03/2021 is 11:00 _registration starts at 10:30_, not 12:00 as incorrectly stated.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu