Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.

Raport bieżący nr 11/2021

Zarząd Emitenta, tj. FON SE z siedzibą w Tallinnie (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie nowej 3-letniej kadencji Pana Damiana Patrowicz rozpoczynającej się w dniu 4 lipca 2021 roku, a kończącej w dniu 29 lipca 2024 roku ustalając że Zarząd będzie składał się z jednego członka Zarządu

The Management Board of the Issuer, i.e. FON SE with its registered office in Tallinn (hereinafter referred to as the „Issuer”), hereby informs that on 29/07/2021 as a result of the end of the term of office of the Management Board, the Supervisory Board of the Company adopted a resolution on the new 3-years term of office of Mr Damian Patrowicz commencing on 4/07/2021 and ending on 29/07/2024 establishing that the Management Board will consist of one member of the Management Board.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu