Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021.

Raport bieżący nr 12/2021

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 31.10.2020roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 31.08.2021r. _wtorek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021 to 10.10.2021 roku.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn, with reference to the content of the current report no. 29/2020 of 31/10/2020 informs that it changes the date of publication of the yearly financial report for the financial year 2020-2021, the publication of which was scheduled for 31/08/2021 _Tuesday_. The new date for the publication of the yearly financial report for the financial year 2020-2021 is 10/10/2021.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu