Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 12.11.2021r. (Information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 12.11.2021)

Raport bieżący nr 16/2021

Dnia 12 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FON SE, estoński kod rejestrowy 14617916, z siedzibą przy Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia.

Obecny był tylko jeden Akcjonariusz Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie w związku z powyższym nie można było podjąć uchwał objętych porządkiem obrad, ponieważ minimalne kworum wynosi 50% kapitału zakładowego.

W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło odbyć się niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

On November 12, 2021 at 12:00 in Płock at Padlewskiego Street 18C, 09-402 Płock, Poland, an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE, Estonian registration code 14617916, with its registered office at Tornimäe tn 5, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10145, Estonia, was held.

Only one Shareholder of Patro Invest OÜ with its seat in Tallinn was present, therefore, the resolutions included in the agenda could not be adopted, as the minimum quorum is 50% of the share capital.

Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be able to take place regardless of the number of shares represented at it.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu