Pośrednie zbycie akcji emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.04.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie ATLANTIS S.A. o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

Treść zawiadomienia zawarta jest w załączniku.

Załącznik: