Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)

Raport bieżący nr 13/2022

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022/2023.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2022 i 2023 w następujących datach:
Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2022 r.
Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 22.02.2023 r.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 28.04.2023 r.
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022-2023 publikacja nastąpi w dniu 30.09.2023r.
Jednocześnie Zarząd FON SE informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of FON SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2022/2023.
Quarterly reports will be published by the Company in 2022 and in 2023 on the following dates:
The separate financial statements for the first 3 months of financial year 2022-2023 will be published on 25.11.2022.
The separate financial statements for the first half of the financial year 2022-2023 will be published on 22.02.2023.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2022-2023 will be published on 28.04.2023.
The separate annual financial statements for the financial year 2022-2023 will be published on 30.09.2023.
At the same time, the Management Board of FON SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu