Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).

Raport bieżący nr 7/2023

Zarząd Spółki FON SE _kod rejestru: 14617916_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 25 października 2023 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło odbyć się niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

The Management Board of FON SE _registry code: 14617916_ headquartered Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informs that General Meeting of Shareholders convened on 25 October 2023 was not held because of the fact that there was no registered Shareholders who have been entitled to participarte in the General Meeting.

Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu