Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Updating the Information Document.

Raport bieżący nr 3/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 23 listopada 2023 oraz raportu nr 2/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki FON SE publikuje Suplement nr 2 do Dokumentu Informacyjnego o którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129.

In reference to the current report No. 10/2023 of 23 November 2023 and report No. 2/2024 of 5 January 2024 the Management Board FON SE publishes the Supplement No. 2 to the Information Document referred to in Art. 2 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu