Bezpośrednie i pośrednie nabycie i zbycie akcji Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o bezpośrednim i pośrednim nabyciu i zbyciu akcji Emitenta złożone przez: DAMF Invest S.A. w Płocku, Pana Mariusza Patrowicza oraz Pana Damiana Patrowicza.
Treść zawiadomień zawarta jest w załącznikach.