Zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.07.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło pięć zawiadomień złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oraz zawiadomienie Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie (Emitent).

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu (Emitent) w dniu 15.07.2013r. w ramach programu skupu akcji własnych nabył łącznie 35.131 akcji własnych w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym w cenie 0,09 zł za każdą akcję.