Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 22.10.2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 4 Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 503 698 jak następuje:

11.10.2013 – 220 000 akcji po 0,09 zł
15.10.2013 – 259 829 akcji po 0,09 zł
16.10.2013 – 23 869 akcji po 0,09 zł