Zawiadomienia Czlonków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 01.10.2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 4 Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 204 358 akcji jak następuje:

25.09.2013 – 88 131 akcji po 0,09 zł
26.09.2013 – 84 274 akcje po 0,09 zł
27.09.2013 – 31 953 akcje po ,09 zł