Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 06.09.2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 4 Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 2 045 892 jak następuje:

29.07.2013 – 27 000 akcji po 0,09 zł
30.07.2013 – 28 488 akcji po 0,09 zł
02.09.2013 – 300 000 akcji po 0,09 zł
03.09.2013 – 272 766 akcji po 0,09 zł
04.09.2013 – 260 138 akcji po 0,09 zł
05.09.2013 – 1 157 500 akcji po 0,09 zł