Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.11.2013 r.

Zarząd FON SA z siedzibą w Płocku przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29.11.2013 r.

Akcjonariusz: DAMF INVEST SA
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 701 520 847
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 701 520 847
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 69,59 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%] 93,35 %

Akcjonariusz: DAMF Capital Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 50 000 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 50 000 000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 4,96 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%] 6,65 %