Uchwały podjęte na NWZ FON S.A. w dniu 29.11.2013 r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29.11.2013 r.

Załącznik: