Nabycie akcji własnych

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2013 r. wysłał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich wydania akcjonariuszom spółek przejmowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A z dnia 29.11.2013 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 58/2013 w dniu 29.11.2013 r.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: