Ujawnienie stanu posiadania – zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki REFUS Sp. z o.o. w Płocku złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie o ujawnieniu stanu posiadania akcji Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia REFUS Sp. z o.o. z dnia 03.12.2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: