Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej i Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

5 Członków Rady Nadzorczej Emitenta i Członek Zarządu poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał w dniu 2 grudnia 2013 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 100 000 000 po cenie 0,094 zł za każdą akcję w ramach skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 3 NWZ z dnia 29.11.2013 r.

Ponadto 4 Członków Rady Nadzorczej Emitenta poinformowało, że podmiot z nimi blisko związany dokonał w ramach transakcji na rynku regulowanym nabycia akcji Emitenta w ilości 170 660 po cenie 0,09 zł za każdą akcję jak następuje:
27.11.2013 – 100 500 akcji po 0,09 zł
28.11.2013 – 10 000 akcji po 0,09 zł
03.12.2013 – 60 160 akcji po 0,09 zł
oraz zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej akcji Emitenta w ilości 100 000 000 po cenie 0,094 zł za każdą akcję w ramach skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 3 NWZ FON SA z dnia 29.11.2013 r.