Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.12.2013 r. do spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez 4 Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonanymi przez podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, transakcjami na akcjach Emitenta.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta poinformowali, że podmiot z nimi blisko związany dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta w ilości 274 643 jak następuje:

04.12.2013 – 60 353 akcje po 0,09 zł
05.12.2013 – 49 438 akcji po 0,09 zł
06.12.2013 – 31 157 akcji po 0,09 zł
10.12.2013 – 10 000 akcji po 0,09 zł
11.12.2013 – 14 234 akcje po 0,09 zł
12.12.2013 – 10 615 akcji po 0,09 zł
16.12.2013 – 11 213 akcji po 0,09 zł
18.12.2013 – 24 677 akcji po 0,09 zł
19.12.2013 – 15 414 akcji po 0,09 zł
20.12.2013 – 47 542 akcje po 0,09 zł