Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.04.2014 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) o zbyciu przez Emitenta akcji własnych wobec ich wydania akcjonariuszom spółek przejętych zgodnie z postanowieniami uchwał nr 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2013 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 58/2013 w dniu 29.11.2013 r. W dniu 17.01.2014 r. Zarząd Emitenta dokonał wydania akcjonariuszom spółek przejętych tj. spółek Atlantis Energy S.A. w Płocku, Stark Development S.A. w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. w Płocku oraz FON Ecology S.A. w Płocku na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 sierpnia 2013 r. opublikowanym raportem bieżącym Spółki nr ESPI 45/2013 z dnia 30.08.2013 r. uzupełnionym aneksem z dnia 12.09.2013r. o publikowanym raportem nr ESPI 48/2013 r. z dnia 09.12.2013 r. oraz odpowiednio na stronie internetowej Emitenta.Pełna treść zawiadomienia skierowanego przez Emitenta do Komisji Nadzoru Finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: