Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.02.2014 r.

Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.02.2014r. na godzinę 14:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18 C.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: