Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 18.02.2014r.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie w dniu 18.02.2014r.

Akcjonariusz: Damf Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZA akcji: 650.000.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 650.000.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 64,48%
Udział w liczbie głosów na NWZA [%]: 99,85%